Ten kdo rozumí souvislostem mezi těmito bytostmi ať napíše.

kalibohyne@gmail.com